Income Tax Rates and Exemptions

İndirimin Cinsi Kişisel İndirim Oranları 2023 Yılına Ait İndirim Mitarları
Kişisel İndirim - 150,000 TL
Özel İndirim (Safi Kazanç Üzerinden)
A- Ücretliler ile Götürü Vergilendirme - %10
B- Yukarıdakiler dışındakilere - %10
Eş İndirimi
A- Birlikte yaşanan eş için %8 12,000.00
B- Boşanmış eşe ödenen NAFAKA %4 6,000.00
Çocuk İndirimi (*)
A- 16 yaşından küçük eğitim görmeyen veya ilköğretimde olan veya evlenmemiş ve geliri olmayan kız %6 9,000.00
B- i) 20 yaşından küçük KKTC'de orta öğretimde olan veya 18 yaşından küçük KKTC dışında orta öğretimde olan,
ii) Yedek Subaylık dışında askerlik yapan, %8 12,000.00
iii) Sürekli sakat ve yetersiz olan
iv) 18 yaşından küçük, 27 yaşından büyük olmayan yüksek tahsildeki çocuk için, (KKTC'de veya dışında) %11 16,500.00
D- Üç ve daha fazla çocuk sahibi olan yükümlüler için, ödenecek VERGİ miktarından yapılacak indirim oranı
i) Üçüncü çocuk için, - %15
ii) Sonraki her çocuk için (ilave olarak) - %5
(*) Eşlerin ayrı ayrı gelirleri olması halinde çocuk indirimleri eşler arasında eşit bölüştürülerek hesaplanır.
Sakatlık ve Yaşlılık İndirimi
A- i) Çalışma gücünün en az %50'sini kaybedenlere %15 22,500.00
ii) Çalışma gücünün en az %100'sini kaybedenlere %30 45,000.00
B- 65 yaşını doldurmuş yükümlülere %5 7,500.00
Sosyal Güvence Giderleri
Sosyal Güvence Katkıları toplamının
i) İşveren katkı payı %19
ii) Yükümlü katkı payı %13
Diğer Giderler
i) Belediye Meslek Vergisi İlgili yılda ödenen miktar kadar
ii) Hayat Sigortası Primleri İlgili yılda ödenen miktar kadar
2023 Yılına Ait Yıllık Matrah ve Vergi Oranları
Birim Matrah Kümülatif Matrah Oran Birim Vergi Kümülatif Vergi
15,000.00 15,000.00 %10 1,500.00 1,500.00
15,000.00 30,000.00 %20 3,000.00 4,500.00
27,000.00 57,000.00 %25 6,750.00 11,250.00
33,000.00 90,000.00 %30 9,900.00 21,150.00
90,000.00 den sonrası için %37
Yıllık Kişisel İndirim: 150,000.00
2023 Yılına Ait Aylık Matrah ve Vergi Oranları
Yıllık Maaş Sayısı: 12
Birim Matrah Kümülatif Matrah Oran Birim Vergi Kümülatif Vergi
1,250.00 1,250.00 %10 125.00 125.00
1,250.00 2,500.00 %20 250.00 375.00
2,250.00 4,750.00 %25 562.50 937.50
2,750.00 7,500.00 %30 825.00 1,762.50
7,500.00 den sonrası için %37
Aylık Kişisel İndirim: 12,500.00
Yıllık Maaş Sayısı: 13
Birim Matrah Kümülatif Matrah Oran Birim Vergi Kümülatif Vergi
1,153.85 1,153.85 %10 115.38 115.38
1,153.85 2,307.69 %20 230.77 346.15
2,076.92 4,384.62 %25 519.23 865.38
2,538.46 6,923.008 %30 761.54 1,626.92
6,923.08 den sonrası için %37
Aylık Kişisel İndirim: 11,538.46